Granbarkborreprognos, SLU- och SMHI-stationer

Klimatstation:

Beräknat datum svärmning modergeneration
Eget val för svärmningsdatum

Grafik: SLU/Ola Langvall